Exim News

ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையத்தின் மதுரை கிளை அறிமுகக் கூட்டம்.

தமிழ்நாடு தொழில்வர்த்தக சங்கத்தின் உதவியுடன் செயல்படும் தமிழ்நாடு சேம்பேர் பவுண்டேஷன் கீழ் இயங்கும் ஏற்றுமதி மையத்தின் புதிய உறுப்பினர்கள் அறிமுகக் கூட்டம் 26.03.2019ம் நாள் ஏற்றுமதி...

ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையத்தின் சேலம் கிளை அறிமுகக் கூட்டம்

தமிழ்நாடு தொழில்வர்த்தக சங்கத்தின் உதவியுடன் செயல்படும் தமிழ்நாடு சேம்பேர் பவுண்டேஷன் கீழ் இயங்கும் ஏற்றுமதி மையத்தின் சேலம் கிளையின் அறிமுகக் கூட்டம் 27.03.2019ம்  CJ Pallazio hotelல்...

ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையத்தின் ஈரோடு கிளை அறிமுகக் கூட்டம்.

தமிழ்நாடு சேம்பேர் பவுண்டேஷன் கீழ் இயங்கும் ஏற்றுமதி மையத்தின் சேலம் கிளையின் அறிமுகக் கூட்டம் 27.03.2019ம்  EEDISSIA Hallல் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக RKG...

Page 2 of 10 1 2 3 10